Makadám utak

Az évszázados illetve a több évtizedes utakban elegendő alapanyag áll rendelkezésre ahhoz, hogy technológiánkkal új utat "varázsoljunk" a régi helyett!

A rendszer lényege:

Az útban rendelkezésre álló anyagokat dolgozzuk újra kevés új anyag felhasználásával vagy új anyag felhasználása nélkül. A technológiánkkal hatalmas költséget spórolunk meg mind az alapanyag, mind az oda-vissza szállítás tekintetében, de az útalap tükrözése során keletkező anyag megsemmisítési, szállítási költsége sem terheli a megrendelőt!

Folyamat:

Első lépésben a kétoldali padkát lemarjuk, hogy a csapadékvíz le tudjon folyni az árkokba, vagy a padka területén kialakított szikkasztósávokba.

(A lemart padkarészt idővel benövi a természetes növényzet, amely a dombos, hegyes vidékeken a lefolyó víz sebességét nagy mértékben csökkenti, ill. segít az elszikkasztódás folyamatában.) A lemart padka anyag oldalirányú kivetésre kerül, a kivetés távolsága 1-25 m-ig beállítható.
Következő lépésben a gréder felszakító karmaival az útfelület fellazításra kerül mintegy 25-30 cm mélységig. Ezáltal felszínre kerülnek az útban lévő anyagok (kövek, kavicsok, törmelékek).

Harmadik munkafázisban a kőtörő kerül "bevetésre", amely ezeket a felszínre került anyagokat (25 - 30 cm átmérőig) 0/32 - 0/40-es (szabályozható) frakcióra töri, ezzel egyidejűleg mintegy 25 cm mélységig keveri az úttest anyagával. (Itt a mélység beállítható a hátul futó támasztó kerekek által)
Törés, keverés (nagyméretű kövek, aszfalt törése keverése)

Fontos megjegyezni: A hosszan tartó, terhelhető gazdasági utat, azaz a maximális tömörséget és teherbíró képességet az optimális anyagkeverékkel, ill. szemeloszlással érhrtjük el (finom alkotóelemek+megfelelő frakciójú zúzottkő). A PÖMA- kőtörőnél fontos még megjegyezni, hogy a törés munkafázisa során a lehető legkevesebb kőliszt távozik el a földútból, ezt a kőtörő belekeveri a földút anyagába. Amennyiben mészkő eredetű követ dolgozunk be, a mészkőliszt a későbbi csapadék hatására mint hidraulikus kötőanyag nagymértékben szilárdítja az utat. A törő-keverő berendezésünk képes az úthoz szükséges kötőanyagot (partnerünk a Gemstone) közvetlenül az út anyagába a törőhengerekhez juttatni.

Ez a gép kizárólag a PÖMA- útszerviz használatában van, kereskedelmi forgalomba csak kivételes esetben kerül.

Negyedik munkafázisként gréderrel elkészítjük az út profilját.
Itt mindenképpen törekedni kell a megfelelő útprofil, (egyirányba, vagy kétirányba történő lejtés) kialakítására.
Utolsó munkafázisként következik a tömörítés.
Ezt általában a PÖMA az általa fejlesztett és gyártott RW- 150-es függesztett vibrációs hengerrel végzi. Súlya 2 t, vibráció: 2500/perc. Előnye: balra 90 cm-t kitolható, tehát padka területen is tudunk vele dolgozni, ill. hegyes vidéken erdei út kialakításánál nem áll fent a veszélye annak, hogy a vontató megcsúszik. Ideális zömítő eszköz lehet még az RP- 240-es függesztett vibrációs lapzömítő. Ezt finomabb szerkezetű utak/terek kialakításánál használják.honlap készítés, weboldal készítés, webtárhely: WebStarter